Iedereen is welkom bij ikc de Fûgelsang

De Fûgelsang is een integraal kindcentrum in het Friese dorp Berlikum. Op ons kindcentrum kunnen kinderen van 2 tot en met 13 jaar terecht. Wij bieden basisonderwijs buitenschoolse opvang en peuteropvang. 
Onze peuteropvang combineren we met de openbare basisschool in ons dorp.

De Fûgelsang heeft een christelijke grondslag en heet iedereen welkom die zich thuis voelt bij onze manier van werken; gelovig, niet gelovig of anders gelovig. Samen werken we in en aan een goede sfeer waarbij we elkaar vertrouwen, zorgzaam zijn en verantwoordelijkheid dragen. We hebben respects voor de opvattingen van een ander en willen dit overdragen op de kinderen van de Fûgelsang. Wij zien diversiteit als een verrijking voor ons allen.

ikc De Fûgelsang, waar ieder kind telt

Als ikc de Fûgelsang zijn wij er voor alle kinderen die ons kindcentrum bezoeken. Van klein tot groot, voor ons telt ieder kind.
Ieder kind is anders. Heeft eigen talenten, eigen interesses en een eigen karakter. Geen kind ontwikkelt zich gelijk. En omdat voor ons ieder kind telt sluiten we graag aan bij wat elk kind afzonderlijk nodig heeft. Daarin trekken we samen op met de ouders van de kinderen van ikc de Fûgelsang. Samen geven we onze kinderen net wat meer.

Kinderen van de wereld

De meeste kinderen op ons kindcentrum zijn geboren en getogen in Berlikum en omgeving. Zij zitten zij aan zij naast kinderen die met hun ouders van uit een ander land naar Friesland zijn gekomen. Bijvoorbeeld uit Congo, Syrië, Polen, Eritrea en Kenia. Fûgelsangkinderen zijn dan ook wereldkinderen.

In onze samenleving, die divers is geworden, is het voor elk van hen een voordeel al vanaf kindsbeen samen op te trekken.

Wij gaan uit van het positieve

Op de Fûgelsang zijn geloof, hoop, daadkracht, moed en vertrouwen de peilers van de omgang met elkaar.

We zien en gaan uit van het positieve in ieder mens. Deze instelling leven we zo goed mogelijk voor aan onze kinderen. We benoemen hen ook het gedrag wat we graag willen zien. In al onze ruimtes zijn de positieve gedragsverwachtingen als poster terug te zien.

Om ongewenst gedrag zoals pesten tegen te gaan maken we actief gebruik van de M5-methode. Daarmee  kunnen we ongewenst gedrag melden, meten en met maatregelen tegen gaan.

Samen voor de kinderen

Voor ons kindcentrum is de samenwerking tussen ouders en team een basisvoorwaarde voor goede opvang en onderwijs. Door samen te werken kunnen wij voor onze kinderen dingen realiseren die anders niet mogelijk zijn. Kinderen vinden het ook prettig wanneer hun ouders betrokken zijn bij wat zij (op school) doen en meemaken.
Ouders vindt je dan ook dagelijks en overal in ons kindcentrum. Zo zijn ze bijvoorbeeld actief bij de organisatie van activiteiten, klussen, lezen en workshops.

Kindcentrum bij de sportvelden

Bij de sportvelden van Berlikum vindt u ikc de Fûgelsang in een mooi, modern gebouw.

Ons adres is:
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum

Deel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Contact

Neem voor meer informatie over ikc de Fûgelsang gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, via ons contactformulier of per telefoon.

Ons nummer is 0518-461218.