Welkom, Welcome, Wolkom

In het levendige, vriendelijke dorp Oosterbierum is De Flambou de basisschool. Van maandag tot en met vrijdag komen hier zo'n veertig meisjes en jongens samen. De kinderen komen uit het dorp en het omliggende buitengebied.
In onze kleine dorpsgemeenschap houden we er van samen dingen te ondernemen. En ook op De Flambou is daarom ook het motto 'samen spelen, leren en leven'.

De Flambou, kleine gemeenschap in groter geheel

Op de Flambou beschouwen we onze school als een kleine gemeenschap in een groter geheel. We willen de kinderen bewust maken dat ieder mens uniek.
Én ook dat van iedereen een bijdrage wordt gevraagd om het gemeenschapsgevoel te laten ontstaan. Dit vraagt dat we samen spelen, samen werken en samen leven.
We leren de kinderen voor elkaar te zorgen en elkaar te respecteren en ook zorg te dragen voor de leefwereld.
De kernwaarden die we willen uitdragen in onze school zijn: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en deel met elkaar.

Blij met verschillen

In Oosterbierum wonen gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Naast de mensen die hier geboren en getogen zijn, wonen er ook families uit bijvoorbeeld Syrië, Polen en Griekenland.
Dat zien we als een verrijking van ons dorp en - wanneer deze kinderen onze school bezoeken - als een verrijking van onze school en ons onderwijs.
Onze dorpsschool heeft veel ervaring om kinderen die de Nederlandse taal (onvoldoende) machtig zijn Nederlands te leren. 

Een veilige school waar we pesten tegen gaan

Onze school moet een plek zijn waar ieder kind zich veilig voelt. Daar werken we actief aan. Toch kan het voorkomen dat er soms gepest wordt. Dat gedrag pakken we aan. Daarvoor maken we gebruik van een plan van aanpak, het preventief pestprotocol. 
In dit pestprotocol vindt u informatie over pesten en de manier waarop we dit tegengaan. Daaronder een zeer concreet zeven stappenplan.

Hier vindt u ons preventief pestprotocol.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Contact met de Flambou

Wilt u meer weten over onze basisschool? Belt u ons met uw vraag of voor een afspraak, loop na schooltijd even bij ons binnen of maak gebruik van onderstaand formulier.