ikc het bAken, een prettige en veilige omgeving voor uw kind

Wij zijn ikc het bAken, een kindcentrum dat opvang en onderwijs biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij ons is iedereen welkom.
Wij werken vanuit ons christelijk geloof en vertalen dit in ons dagelijks handelen.

We leren kinderen initatieven te nemen en dingen te ondernemen. We leren ze met zorg en respect met elkaar om te gaan en bieden een veilige, prettige plek waar ze graag naar toe komen.

Kindvriendelijke leefgemeenschap

In ikc het bAken draait het eerst en vooral om de kinderen. Of ze nu in hun eerste levensjaar zijn en ons kinderdagverblijf pas bezoeken, of dat ze in groep 8 zitten van onze bassischool en bijna uitstromen. Voor ieder van hen moet ikc het bAken voelen als een tweede thuis. Een plek waar ze zich veilig voelen om te spelen, te leren en de wereld te ontdekken.
Op ikc het bAken werken ouders en team samen aan de ontwikkeling van ieder kind. Meer weten over ons kindcentrum? Bel of mail ons, we nodigen u graag uit voor een goed gesprek en een kop koffie.

Leren je eigen koers uit te zetten

De wereld om ons heen heeft zoveel te bieden. Wij stimuleren kinderen die wereld te gaan ontdekken en een eigen koers uit te zetten. Het begint met kleine stapjes. En iedere keer kun je dan een iets groter stapje zetten.
Wees creatief, neem initatief, draag verantwoordelijkheid. Soms stoot je je neus, maar dat is niet erg. Daar leer je van. En loop je een keer vast dan helpen wij je weer op weg.

Want wie durft te ondernemen en ook oog heeft voor een ander is tot steeds meer in staat.

Werken aan vertrouwen

Op ikc het bAken werken we er aan het zelfvertrouwen van kinderen sterker te maken. We hebben dan ook geen anti-pest programma op ons kindcentrum.
Waar het bij ons om draait is zelfvertrouwen en betrokkenheid bij en verbondenheid met elkaar. We werken samen en bespreken wat goed gaat en waar dingen mis gaan. Wanneer we elkaar aanspreken op ons gedrag, dan doen we dat opbouwend en positief. Hiervoor maken we gebruik van de Fides-methodiek

Negen O's

ikc het bAken is meer dan een gebouw. Het is een plek waar we ons samen inzetten voor de negen O’s:

1 Ontwikkeling

Op ikc het bAken zijn we nieuwsgierig en niet bang om fouten te maken. Bij ons staat het kind centraal. We volgen zijn totale ontwikkeling en gaan uit  van de competenties en het talent van ieder kind. Bij alles wat we doen vragen we ons af: wat betekent dit voor dit kind?

2 Onderwijs

Op onze basisschool werken we met drie soorten groepen. In de Leerstofjaarklassen zitten leerlingen van dezelfde leeftijd. In combinatiegroepen vormen de leerlingen van twee leerjaren samen een groep – bijvoorbeeld groep 3/4. In groepsdoorbrekende niveaugroepen kijken we niet naar de leeftijd, maar naar het niveau voor een bepaalde instructie of activiteit. Zo werken we aan kindgericht en flexibel onderwijs.

3 Opvang

De opvang op ikc het bAken bestaat uit drie onderdelen. Het kinderdagverblijf, voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar, de peuteropvang waar kinderen van 2 en 3 jaar oud alvast kunnen wennen aan ‘naar school gaan’ en de buitenschoolse opvang (bso) waar kinderen voor en na schooltijd terecht kunnen.         

4 Ouders

Ouders zijn op ons ikc heel belangrijk. Ouders zijn educatieve partners en een bron van informatie over hun kinderen. Wanneer het gaat om opvang zijn ouders ook onze klant. Ons ikc maakt ook dankbaar gebruik van de inzet van ouders – bijvoorbeeld in de ikc-raad en bij vieringen. We investeren daarom graag in goede samenwerking en communicatie.

5 Opvoeding

Ouders brengen hun kind naar ikc het bAken voor onderwijs en opvang. Daarmee vertrouwen ze ons de zorg toe voor hun kind of kinderen. Zo delen we samen de zorg voor hun gezondheid en ontwikkeling, maar heeft ons ikc ook een belangrijke rol in de opvoeding.

6 Ontzorgen

Door samen te werken en samen te zorgen kunnen wij ouders ontzorgen. Dat doen we door overdag de opvoedkundige taken van hen over te nemen. We bieden ook warme maaltijden aan, met extra aandacht voor gezonde en voedingsrijke maaltijden.

7 Ontspanning

Op ikc het bAken zijn verschillende momenten van ontspanning. Met een boek in de hand, wanneer kinderen naar muziek luisteren of wanneer ze knutselen, dansen of tuinieren. De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang orhganiseren daarnaast regelmatig TOP-arrangementen waar kinderen aan mee kunnen doen.

 

8 Omgeving

Eén van de vier doelen van ons ikc is dat we kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving willen bieden. Recent verbouwden we ons gebouw, zodat we ook met de indeling van onze ruimtes tegemoet komen aan deze pijler van ons bAken.

9 Ontmoeting

Ons ikc is voor kinderen een plek waar ze elkaar ontmoeten. Ze werken samen in de klas en op het leerplein en spelen buiten op het plein met elkaar. ikc het bAken is ook een plek waar ouders en professionals elkaar ontmoeten. We ontmoeten er ouders uit tijdens koffieochtenden, we kunnen in gesprek met schoolmaatschappelijk werkers of een jeugdwerker over onderwijskundige- of opvoedkundige zaken.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Deel van CBO-NWF

Samen met 16 andere christelijke ikc's en basisscholen in Noordwest Friesland is ikc het bAken onderdeel van CBO Noardwest Fryslân.

Met elkaar vormen we een sterke, stabiele vereniging. Daarbij werken we samen waar dat voordelen biedt en benutten zo elkaars kennis en kunde. Een voorbeeld daarvan zijn de plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Maar ook dat iedere school "de Bieb op school" heeft.

Deel van Kinderopvang Noardwest Fryslân

Onze peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) bieden we aan via Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân. Met het aanmeldformulier op deze website kunt u zich aanmelden voor de voorschoolse opvang of de bso. Meer informatie kunt u krijgen van onze directeur Jantina Nieuwhuis.

Stichting kinderopvang Noardwest Fryslân
Academiestraat 30
8801LJ  Franeker

Contact

Wilt u meer weten over ikc het bAken, bel ons of mail ons. We informeren u graag. En vanzelfsprekend nodigen we u graag uit om hier zelf een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Wij nemen de tijd voor u.